זמן

וואבי-סאבי הוא יופיים של דברים לא מושלמים, ארעיים וחסרים. זהו יופיים של דברים פשוטים וצנועים. זהו יופיים של דברים לא מקובלים.

אני יוצר תבליטים ופסלים מחומרים שנזרקו כלאחר יד ואיבדו את ייעודם: חלקי פח חלודים, ברגים ואומים, עצי סחף וארגזי משלוח ישנים.

Moonlight
Blue Moon
Bella Vella
Rust Moon
Trapped
Untitled
Blue
Wave
Schooner
Ketch
Drifted
Drifted
Albatross on red horizon